λιπομέτρηση

Η λιπομέτρηση και η σημασία της

Η λιπομέτρηση αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της σύστασης του σώματος. Μας δίνει αναλυτικές πληροφορίες για το σωματικό λίπος, την μυϊκή μάζα, αλλά και άλλες τιμές, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υγεία και την ευεξία μας. Στη διαιτολογική πράξη, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διαιτητικών προγραμμάτων, καθώς και …

Η λιπομέτρηση και η σημασία της Read More »